.εισιν

εἰσιν , εἰμί
sum
pres ind act 3rd pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • εἰσίν — εἰσιν , εἰμί sum pres ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εἴσιν — εἰσιν , εἰμί sum pres ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εἰσιν — εἰμί sum pres ind act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • εἶσιν — εἴσειμι enter imperf ind act 3rd pl (epic) εἶμι ibo pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Δὺ ἡμέραι γυναικός εἰσιν ἥδισται… — См. Дважды жена мила бывает: как в избу введут, да как вон понесут …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Οὐ τὰ χρήματα φίλοι, ἀλλ’ δὲ φίλοι χρήματα εἰσίν. — См. Друг денег дороже …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Πολλοί τοι πόσιος καὶ βρώσιος εἰσὶν ἑταῖροι. — См. При пиве, при бражке много братьев …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • Fass ohne Boden — Pi Inhaltsverzeichnis 1 πάθει μάθος 2 Παθήματα μαθήματα …   Deutsch Wikipedia

  • Textus Receptus — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Differences between codices Sinaiticus and Vaticanus — Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, two of great uncial codices, representatives of the Alexandrian text type, are considered excellent manuscript witnesses of the text of the New Testament. Most critical editions of the Greek New Testament… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.